16/01/18
อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี

อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห้งชาติของโรงเรียนบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นส่วยหนึ่งของการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

  ย้อนกลับ