31/08/17
อินทรี อีโคไซเคิล ได้รับรางวัลมาตรฐานผู้ประกอบการจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทองเป็นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 อินทรี อีโคไซเคิล เข้าร่วมโครงการตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2560 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับรางวัลมาตรฐานระดับเหรียญทองผู้ประกอบการจัดการกากอุตสาหกรรมที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ครบถ้วน และมีกระบวนการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน โดยบริษัทได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 และในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลเหรียญทอง รวม 2 รางวัล ทั้งโรงงานชลบุรี และโรงงานสระบุรี โดยมี นายสมโภชน์ ยธิกุล ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ และนายนันทชัย ศรีนภาวงศ์ ผู้จัดการโรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลดังกล่าวจากรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรมใบหยก สกาย 2 กรุงเทพมหานคร

  ย้อนกลับ